Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Strandvig Vandværk
Regler for bål og afbrænding

Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald eller tænde bål (heller ikke i et bål-fad) på Askø.

Dette forbud er udstedt af Beredskabsstyrelsen, og lovhjemlen dertil findes i "Afbrændingsbekendtgørelsen" på side ni, hvor der står, at bål/bålfad skal være i forsvarlig afstand til bygninger og mindst 15 meter til antændelig vegetation som træer og hæk.

Dette kan ikke lade sig gøre på foreningens sommerhusgrunde, så dermed et forbud.

På side 10 står der desuden noget om vejledende afstande med grill, som vi alle bør iagttage. Vi odfordrer alle til at læse dette

Sommerhusområdet er - især i sommermånederne - en ren krudttønde af tør vegetation, og vi skal tænke på, at reaktionstiden til det helt store brandberedskab er lang, da brandbilerne skal med færgen.

Undgå at gøre dine naboer nervøse, ved at lade være med at tænde bål.