Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Vandværk

Velkommen til Askø Strandvig Grundejerforening

Askø Strandvig Grundejerforening (ASG) repræsenterer ca. 250 fritidshusejere på Askø. Askø er kendt for sin natur, stilheden og de mange imødekommende mennesker. 

Surfer du fra en mobiltelefon? 
Så kig ind her for at se nærmere på vores nyheder, kalender, mv.

UDSÆTTELSE AF GENERALFORSAMLING - igen

Kære sommerhusejere og vandværksaftager,

Bestyrelsen har længe ventet med spænding, da vi have et håb om, at generalforsamlingen 20. marts kunne blive er realitet. Vi må nu se i øjnene, at det ikke kommer til at ske, og at vi endnu en gang må udsætte den ordinære generalforsamling. 

Dato for ny generalforsamling er ikke fastlagt endnu, men det forventes at blive ultimo juli eller primo august. Til den tid, er der også en bedre chance for, at det atter er tilladt at mødes i større forsamlinger, og vejret også vil kunne medvirke til, at generalforsamlingen kan afholdes udendørs.

Altså – planlagte generalforsamling 20. marts er udsat til ultimo juli/primo august! Ny dato og andre detaljer tilkommer, når alle muligheder er undersøgt til bunds. Indtil da – hold jer sunde og raske, og nyd vores skønne Askø.

Seneste AskøNyt - med indslag fra vores mange aktive foreninger og medlemmer. 

Næste deadline: 1. juni 2021.

Kontakt: info@askoe-nyt.dk  

 Hjertestarter:


Hjertestarteren er placeret ved Vandværket
.

Ved akut behov, ring 112. Akuthjælperne får besked via alarmtelefonen.
Den nye placering ved Vandværket er valgt, fordi hjertestarteren derved kan bliveopbevaret i et skab med lys og varme indbygget. 

Se mere om hvordan du anvender en hjertestarter her

Askø på Facebook:

 

Persondataforordningen

Grundejerforeningen og Vandværker har en opdateret persondatapolitik, og vi overholder EU persondataforordning også forkortet GDPR.
Vil du vide mere, kan du finde dem her:
Askø Strandvig Grundejerforening
Askø Strandvig Vandværk

 

Foreningens Årshjul

Denne side vil snarest blive opdateret

 

 

Sidst opdateret: 09-03-2021