Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Strandvig Vandværk

Velkommen til Askø Strandvig Grundejerforening 

Askø Strandvig Grundejerforening (ASG) repræsenterer ca. 250 fritidshusejere på Askø. Askø er kendt for sin natur, stilheden og de mange imødekommende og hjælpsomme mennesker. 

Surfer du fra en mobiltelefon? tryk her

Billeder fra ASG´s arbejdsdag - læs her

Referat fra generalforsamlingen - 2024 - læs her

Kontingent - Grundejerforening for 2024 kan du læse her  

Vandværkets takster 2024 kan du læse her

REFA: Læs her om REFA's beslutning om ny affaldsordning - også på Askø


Som det længe har være annonceret, skal Askø også til at sortere affald ligesom resten af landet, men der har været tvivl om hvor meget og hvordan, det skulle foregå.

Dette er netop blevet besluttet på et møde mellem REFA, Askø-Lilleø Beboerforening samt Grundejerforeningen, hvor alle muligheder blev vendt og drejet indenfor de rammer, som er udstukket fra Folketinget samt de fysiske forhold på Askø-Lilleø – så som gåafstande, strandbeskyttelseslinjen, naboskab til samleplads osv..

Efter en grundig gennemgang af alle idéer, blev det klart, at der faktisk kun er én reel mulighed – nemlig den nye ”indsamlingsordning for enfamilieshuse” som også udrulles på resten af Askø-Lilleø. Der kommer ingen fælles samlepladser, da de fysiske rammer ikke tillader dette, og derfor bliver det modellen med sortering lokalt på hver matrikel og derved flere beholdere – dog kun to beholdere med to rum i hver.

I kan allerede nu læse mere om ordningen her, og I vil også modtage information fra REFA i jeres e-Boks.

 

Askø Nyt - Juni udgaven

Næste deadline: 1. September 2024.

Kontakt: info@askoe-nyt.dk  

Askø Standvig Grundejerforening på Facebook:

 Hjertestarter:


Hjertestarteren er placeret ved Vandværket
.

Ved akut behov, ring 112. Akuthjælperne får besked via alarmtelefonen.
Den nye placering ved Vandværket er valgt, fordi hjertestarteren derved kan bliveopbevaret i et skab med lys og varme indbygget. 

Se mere om hvordan du anvender en hjertestarter her

 

Persondataforordningen

Grundejerforeningen og Vandværker har en opdateret persondatapolitik, og vi overholder EU persondataforordning også forkortet GDPR.
Vil du vide mere, kan du finde dem her:
Askø Strandvig Grundejerforening
Askø Strandvig Vandværk

 

Sidst opdateret: 07.07.2024