Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Strandvig Vandværk
Containerplads

REFA har etableret en containerplads på Askø beliggende på Sundsørevej 1.

Som en forsøgsordning får øboerne og sommerhusejerne på Askø fri adgang til containerpladsen på Sundsørevej.

I princippet er der åbent døgnet rundt alle årets dage, men vi henstiller til, at man kun benytter pladsen i de lyse timer. Det er udelukkende af hensyn til borgernes egen sikkerhed. Når man afleverer affald på containerpladen er der bedst, at man kan se, hvad man laver. Det har også den fordel, at man kan læse vores containerskilte, så affaldet bliver sorteret rigtigt, siger Svend Aage Hansen, sektionsleder for REFAs genbrugs- og containerpladser.

Svend Aage Hansen understreger, at pladsen er ubemandet: - Ellers kunne det ikke lade sig gøre, at tilbyde en døgnåben service. Men der er et telefonnummer, man kan ringe på, hvis der skulle opstå behov for det, siger Svend Aage Hansen.

Sektionslederen forventer at Askø tager godt i mod den nye service: - Hvis borgerne husker den rigtige sortering, hjælper med at holde pladsen ren og afleverer affaldet i klare sække, så er jeg overbevist om, at forsøgsordningen kan blive permanent, siger han.

Som på alle REFAs øvrige pladser er klunsning forbudt.

Åbningstider er derfor:

Døgnet rundt. 

Det er stadig ikke muligt at aflevere kemikalier, rester af maling, bilbatterier og elartikler på containerpladsen. Altså: Farligt affald modtages ikke på Askø - der henvises til Maribo Genbrugsplads, Skibevej 4, 4930 Maribo.


Så vær venlig ikke at misbruge forsøgsordningen til at fralægge farligt affald, fordi der ikke er en pladsmand til stede. Det vil bringe os tilbage til de mere restriktive åbningstider igen.

Side opdateret  10.06.2024 til forsiden