Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Strandvig Vandværk
Askø Strandvig Grundejerforening

Askø Strandvig Grundejerforening (ASG) repræsenterer ca. 250 fritidshusejere på Askø.

ASG ledes af en bestyrelse, der varetager følgende opgaver: Pasning og pleje af området, tilsyn af vandværk og rensningsanlæg, lokalpolitisk arbejde, ansøgninger og dispensationer, forespørgsler fra fritidshusejere og eksterne samarbejdspartnere, medlemsblad og hjemmeside, dræn og kloak - og mange flere opgaver. 

ASG opstod i forlængelse af, at Kirkevigen blev udstykket i 1967 til fritidshusgrunde. Siden er ASG blevet en stærk stemme i det lokalpolitiske arbejde til sikring af bl.a. færgedrift, erhvervsliv og internet - ligesom ASG udgør en fælles base for de mennesker, der har fritidshus i grundejerforeningen.

Bestyrelsen kan altid kontaktes, hvis du har et emne du vil vide mere om.