Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Strandvig Vandværk
Kloak

Kort over hovedkloak [PDF]

December 2020:
tekst følger
 

Marts 2014:
Der er stadig problemer med regnvand i kloakkerne 
(Delvist fra AskøNyt marts 2014)

Den er igen helt gal med vores rensningsanlæg. Vi har et tilløb af regnvand som aldrig før.

Først et regnestykke: Fra d. 1. oktober 2013 til d. 19. februar 2014 er der målt 3.800 m3 i udløbet. Til sammenligning er der pumpet 2.729 m3 ind fra vandværket på et helt år. Hvis vi regner det normale forbrug fra, vil der komme ca. 1.200 m3 ud i rensningsanlægget.

Med den hastighed vandet kommer i, vil det svare til 15.200 m3 på et år (det er det tal som vi skal afregne til kommunen!)

Vi pumper cirka - hold nu fast - 14.000 m3 for meget vand ud af rensningsanlægget pr. år! Dette koster ekstra mange penge i strøm, og ekstra meget arbejde - foruden at det ødelægger biologien i rensningsanlægget.

Vi er i bestyrelsen ikke i tvivl om, at der er grundejere, der stadig har ulovlige tilslutninger til deres kloak på trods af, at dette emne også var op for et år siden i AskøNyt, hvorefter utallige grundejere oplevede at blive kontaktet omkring deres kloaktilslutning.

Rensningsanlægget har derfor indkøbt et kloakkamera, der vil blive brugt flittigt i den kommende tid. Der vil blive åbnet dæksler på alle grunde igen i det kommende år. Hvis vi her finder ulovlige installationer, kan det blive rigtig dyrt for grundejeren (der pågår i øjeblikket en undersøgelse af om Lolland kommune vil gå med i projektet og udstede dagbøder pga. ulovlige installationer).

De steder hvor grundejeren nægter os adgang, graver vi en brønd ned på stikledningen, selvfølgelig for grundejerens regning.

Det er kedeligt, at vi skal tage dette skridt, men vi SKAL disse vandmængder til livs. Vi har skrevet ud om det flere gange til de berørte, men kun et fåtal har reageret på det.

De grundejere, der tidligere har fået påvist ulovlige installationer, men som har bragt det i orden, vil selvfølgelig ikke blive berørt af ovenstående. De grundejere, som ikke har lovliggjort deres installationer på trods af anvisninger, kan med fordel allerede nu gøre det, inden det bliver fordyret af ovenstående.

Er du i tvivl om du har en ulovlig installation, eller har du andre spørgsmål? Så kontakt Formanden på 45madsen.psm@gmail.com

Venlig hilsen bestyrelsen, Askø Strandvig Grundejerforening

Marts 2013: 
Gennemgang af vores kloaksystem

Området er nu gennemgået af bestyrelsen, og der er fundet alvorlige fejl i både hovedkloakken, samt på mange parcellers tilslutning til kloaksystemet. Fejlene i hovedkloakken er et fælles foreningsansvar, som betales af foreningen. Rettelse af fejl på hovedkloakken er igangsat.

Fejl på grundene og de enkelte parcellers tilslutning til spulebrønden på grunden er et grundejeransvar, og rettelse af fejl på grundene og tilslutning til spulebrønden rettes og betales af grundejeren, og skal rettes ved påbud. Jfr. Spildevandsloven og miljølovgivningen. Al udbedring skal udføres af autoriseret kloakmester jfr. Lovbekendtgørelse nr. 988 af 8 december 2003.

Følgende er konstateret på parcellerne:

► Tagnedløb og dræn er direkte tilsluttet kloakken – ulovligt. Tilslutningen skal afbrydes.

► Tagnedløb i umiddelbar nærhed af en for lav kloakbrønd. Brønden skal hæves og tagnedløb rettes så regnvandet ikke kan komme i kloakken

► Kloakbrønd er utæt eller ligger for lavt, så overfladevandet løber i kloakken. Brønden skal tætnes og/eller hæves.

► Spulebrønden kunne ikke findes

De meget store mængder af overfladevand, som ikke hører hjemme i kloakken, betyder at:

1. Biologien i rensningsanlægget bliver ødelagt og udvasket, når det alt for meget vand skyller gennem systemet.

2. Rørene i hele kloaksystemet fyldes op, da pumperne i rensningsanlægget ikke er dimensioneret til den vandmængde det normalt skulle sive ned i jorden og udledes gennem det helt adskilte drænsystem.

3. At det i perioder derfor ikke er muligt at anvende afløb fra toilet og køkken.

4. Når vi i løbet af foråret skal måle mængden af udledt vand, kommer til at betale en meget stor udledningsafgift kollektivt, på vand der slet ikke skulle renses i systemet.

5. Vores elforbrug på rensningsanlægget er mere end fordoblet.

6.Vores tilladelse ligger på ca. 5 m3 i døgnet, lige nu smider vi omkring 120 m3 ud.

7.Overfladevand må IKKE ledes til kloakker, men skal ledes til godkendte dræn eller godkendte faskiner, altså nedsivningsanlæg.

Side opdateret 26-04-2023 til forsiden