Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Strandvig Vandværk
Droneregler

Da der har været flere tilfælde af overflyvning med droner over sommerhusområdet, indskærpes hermed reglerne for droneflyvning.

Droneregler – de syv generelle regler for flyvning med drone
Kilde: droneinfo.dk/regler

1.    Flyvningen må ikke udsætte andres liv eller ejendom for fare. Ligeledes må områderne (fx naturreservater) ikke påvirkes.
2.    Flyvning inden for en radius af 5 km til en offentlig flyveplads er forbudt.
3.    Flyvningen inden for en radius af 8 km til militærflyvestation er forbudt.
4.    Afstanden til bymæssig bebyggelse eller større offentlig vej, skal være mindst 150 meter. Her gælder ubeboede boliger dog ikke (fx en ubeboet gård / grusvej).
5.    Max flyvehøjde er 100 meter over terræn, af hensyn til flytrafikken.
6.    Flyvning over tæt bebyggede områder – herunder campingpladser, sommerhusområder, eller andre ‘områder’ i fri luft er ikke lovligt. Herunder gælder også større menneskemængder samlet i det fri.
7.    Følsomme naturområder i BL7-16 (bekendtgørelse) må ikke overflyves.

I maj 2016 blev der udarbejdet en dronelov [PDF]hvorfor det nu er lovpligtigt at tage dronebevis eller være medlem af en anerkendt modelflyverorganisation ligesom der skal være tegnet en ansvarsforsikring, mv. 

Reglerne er blevet opdateret i 2021 - du kan læse mere om dette på Retsinformation - her - her er især §13 - Beskyttelse af privatlivets fred relevant for dig som vil betjene en drone i et beboelsesområde.

Sidst opdateret 10.06.2024 - til forsiden