Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Vandværk
Hegn og hæk

Reglerne for beskæring i forhold til brandberedskab er fastlagt i et brev fra Beredskab Lolland [PDF]

Reglerne er:

1. Beplantningen skal beskæres til skellinien.

2.Stamveje, stikveje samt kærlighedsstien er at betragte som "brandbælter". Beplantningen her skal derfor beskæres således:

a.På stamveje og stikveje må beplantningen max. overskride skellinien med 0.5 m i fuld højde. Kravet gælder ikke løvtræer – dog skal krav fra renovationen overholdes (minimum frihøjde 4,20 m).

b.På kærlighedsstien må beplantningen ikke overskride skellinien i fuld højde (bredde 4m), og visne grene samt grannåle skal fjernes i skelbeplantningen.

3. Det er ikke tilladt at henlægge haveaffald (træer, buske, grene, m.m. samt græsbunker) på grundene. Dette affald skal afleveres på øens affalds- og containerplads.

4. Det henstilles kraftigt at den selvsåede beplantning på de ubebyggede grunde fjernes/beskæres.

5. Afbrænding samt bål, også bålfade, på udstykningen er forbudt hele året, jf. Beredskabsstyrelsens vejledning, her  

Billedeksempler på manglende beskæring

Side opdateret 15-12-2020  til forsiden