Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Strandvig Vandværk
Indrapporter vand

I 2023  blev alle vandmålere skiftet til fjernaflæsning, hvorfor indrapportering af vand foregår automatisk

Side opdateret  10.03.2024 - til forsiden