Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Strandvig Vandværk
REFA - værd at vide

På denne side kan du finde oplysninger om REFA's regulativer med mere.

Nye regler for affaldssortering - læs her

Afhentning af affald er en aftale mellem den enkelte grundejer og REFA, hvor vi alle har købt os til en serviceydelse med tømning af affaldsbeholdere 26 eller 34 gange om året.

ASG bestyrelse kan og vil ikke blande sig i den aftale, men vi vil gerne være talerør for begge parter, og opfordrer hermed til, at man besøger REFA's hjemmeside, samt gennemlæser Lolland Kommunes ”Regulativ for Husholdningsaffald” samt iagttager regler vedrørende "Beskæring af træer og buske mod vej" (findes i nedenstående links).

I vinterhalvåret er der en stiltiende aftale om, at skraldebilen ikke kører på stikvejene, da den ellers ødelægger de bløde veje, og risikerer at sidde fast. Hvis man insisterer på at få afhentet ved matriklen hele året rundt, skal man kontakte REFA, og desuden sørge for, at stikvejen er i ordentlig stand.

Selvbetjening på REFA's hjemmeside
REFA har en rigtig god selvbetjeningshjemmeside, hvor du får god hjælp til en bedre oplevelse.
- Hvis man ikke har fået tømt affald som forventet, kan det anmeldes her.
- Du kan også tilmelde dig en SMS/mail ordning, og derved få besked dagen før en planlagt tømning.
- Du kan ændre størrelsen af din affaldsbeholder.
- Du kan ændre antallet af årlige tømninger.
- Du kan bestille afhentning af storskrald.

OBS: Hvis man har sommerhus på sin grund, SKAL man være tilmeldt affaldsordningen!

Regler vedr. "Beskæring af træer og buske mod vej" - Læs her

Regulativ for husholdningsaffald - Lolland Kommune - Læs her

Sidst opdateret: 10.02.2023