Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Vandværk
Takstblad for vandværket

Takstblad for vandværket 2018/2019

Driftsbidrag

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig kr. 900,00
Målerafgift årligt pr. måler kr.
50,00
Vandafgift pr. m3 kr.
8,50
Vandskat pr. m3 (statsafgift) kr.
6,25
Spildevandsafgift pr. m3 (kun sommerhuse) kr.
1,90
Nye installationer  kr. 35.000

Anlægsbidrag

Anlægsbidrag ved udvidelse af forsyningsområdet betales efter regning.

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober.

Gebyrer

Rykkergebyr, 1. rykker* kr.
100,00
Rykkergebyr, 2. rykker* kr.
200,00
Manglende selvaflæsning* kr.
200,00
Lukning/åbning ved manglende betaling* kr. 1.600,00
Smed ved lukning/åbning kr. 4.000,00
Nye Installationer kr. 35.000
   


Renter beregnes fra forfaldsdato med Nationalbankens udlånsrente  tillagt 7 %.
P.t. : 7,2 %

Sommerhusområdet betaler ikke normalt anlægsbidrag, da der er indlagt vand på alle grunde.

Alle grundejere med tomme grunde i sommerhusområdet betaler jf. 13.2 fast afgift til vandforsyningen.

Målerbrønd betales af grundejeren, hvis denne ønsker udskiftning.
Hvis vandforsyningen forlanger udskiftning, betaler grundejeren halvdelen af prisen for udskiftningen efter regning.
Vandmåleren betales af vandforsyningen (undtaget er frostsprængning).

Alle priser skal tillægges moms.

Praktiske oplysninger

Vandværkspasser
Jørgen Gosmer

Østerhovedvej 22
4930 Maribo
Tlf. 5471 0038

Kasserer
Knud-Erik Jensen

Alstrup Strandvej 3
4840 Nr. Alslev
Tlf. 5443 2400 og mobil 2143 6407
Mail knud-erik@tdcadsl.dk

Formand
Per Skov Madsen

Svanegade 3
1328 København K
Tlf. ikke muligt p.t.  - nås på mail
Mail 45madsen.psm@gmail.com

► Vandregulativ kan fås ved henvendelse til kassereren.

► Husk at frostsikre, når du forlader dit fritidshus om vinteren, da det ellers kan gå meget galt med vandspild til følge.

► Ved vandspild efter frostsprængninger gives der ikke refusion af afgifter, da dette vandspild anses som selvforskyldt.

► Ved andre vandspild, kontakt vandforsyningen for at høre nærmere om dine muligheder.

► Husk altid at aflæse din vandmåler pr. d. 1/10, selvaflæsningskort bliver udsendt i slutningen af september.

► Hvis vandforsyningen ikke har modtaget selvaflæsningskortet rettidigt, vil vandmåleren blive aflæst af vandforsyningen; dette koster et gebyr. Det er ingen undskyldning ikke at have modtaget selvaflæsningskortet med posten. Der kan altid indsendes aflæsning elektronisk her på hjemmesiden

► De steder hvor vandmåleren ikke kan aflæses, bliver forbruget skønnet.

Side opdateret 12.08.2019 - til forsiden